"The world we have created is a product of our thinking; it cannot be changed without changing our thinking"

 

Albert Einstein

"Your beliefs become your thoughts,
Your thoughts become your words,
Your words become your actions,
Your actions become your habits,
Your habits become your values,
Your values become your destiny.”

Mahatma Gandhi

Tehdään uusi johtajuus todeksi

ikoni1

Esiintymiset, koulutukset
ja luennot

Pyydä tarjous koulutuksesta, luennosta tai esitelmästä

Olen kokenut luennoitsija ja esiintynyt niin suomeksi kuin englanniksi. Olen käytettävissä kouluttajana, seminaarien tai konferenssien asiantuntijapuhujana tai työpajan alustajana ja vetäjänä.

Esimerkkiteemoja:

 • yritystoiminta ja innovointi
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • johtajuuden psykodynamiikka
 • yksilön tavoitteiden muodostuminen ja motivoituminen
 • tunnejohtajuus – tunne johtajuus
 • moderni johtajuus
 • viestinnän ja vuorovaikutuksen eri muodot

Puheenvuorooni kuuluu tyypillisesti: esikysely verkossa tilaisuuteen tulijoille (tavoitteena kartoittaa osaamistasoa sekä toiveita), itse puheenvuoro tilaisuudessa, sekä puheenvuoron esitysgrafiikat, äänitallenne ja puheenvuoron aiheisiin liittyvä linkkilista verkossa avoimesti julkaistuna.


ikoni2

Liiketoiminnan
kehittäminen

Minulla on pitkä kokemus liiketoiminnan kehittämisestä eri kokoisissa yrityksissä. Tuon käyttöönne asiantuntemukseni sekä monipuolisen verkostoni. Kokoan käyttöönne aina parhaan mahdollisen tiimin, joka auttaa juuri sinua menestymään tulevaisuuden hankkeissa. 

Kehittämisen kohdealueita voivat olla esimerkiksi:

 • yritystoiminnan aloittaminen
 • startup-yrittäjyys
 • yritystoiminnan rahoitus
 • liikkeenluovutus, omistusjärjestelyt
 • hankesuunnittelu ja hankerahoitus

Liiketoiminnan kehittämistyötä teen yhteistyössä toisten alan yritysten kanssa. Kerro minulle tarpeesi, niin laadin sinulle juuri sinua hyödyttävän tarjouksen.


ikoni4

Hallitustyöskentely

Olen työskennellyt hallituksen jäsenen, sihteerin ja puheenjohtajan rooleissa niin yrityksissä kuin yhdistyksissä. Työkokemukseni yritystoiminnan ja organisaatioiden kehittämisestä on näissä tehtävissä osoittautunut arvokkaaksi. Hallitustyöskentelyn kautta minulla on annettavaa niin hallitustyötä kehittäville yrityksille kuin keskisuurille ja pörssiyhtiöille.

Hallitustyön lisäksi minulla on rautainen osaaminen liiketoiminnan strategisesta suunnittelusta, talouden ja henkilöstön suunnittelusta, muutos- ja kehitysjohtamisesta sekä kansainvälisestä toiminnasta. Minulla on laajat kansainväliset sosiaaliset verkostot.


ikoni5

Mentorointi

Teen johdon mentorointia erityisesti johtajuuden kehittämisen näkökulmasta. Esimies-alaissuhde vaikuttaa aina ihmisten välisiin suhteisiin. Tästä syystä esimiehet usein kokevat jäävänsä yksin työyhteisön sosiaalisesta tuesta ja verkostosta.

 Palveluni:

 • Henkilökohtainen tai ryhmämuotoinen mentorointi
 • Kasvokkaiset tapaamiset tai digitaalisen alustan hyödyntäminen

Mentorointipalveluni tarjoaa esimiehille mahdollisuuden verkostoitua ja saada sosiaalista tukea toisilta esimiesasemassa työskenteleviltä johtajilta. Mentorina minulla pitkä kokemus yrittäjien ja johtajien sparraamisesta. Olen vuosikymmenten aikana kehittänyt oman mentorointitavan ja sen avulla kyennyt auttamaan yrittäjiä ja johtajia kehittämään niin itseään kuin yritystään.