Muutoksen johtajuus on yksi johtajan vaikeimmista tehtävistä. Vaikka muutoksen toteuttamisesta on esitetty paljon tietoa ja toteuttamista helpottavia malleja, muutoksen toteuttaminen on säilynyt johtajuuden haasteena. Kuten monessa muussakin asiassa, myös tässä yksinkertainen on lopulta kaunista.

Keskeistä muutoksen toteuttamisessa on aina muistaa, että muutos on toteutunut vasta sitten kun viimeinenkin yrityksen tai organisaation jäsen toimii suunnitellun muutoksen mukaisesti. Johtajuuden näkökulmasta muutoksen haasteellisuuden ytimessä on se, että muutosta toteuttavat ihmiset, jotka ajattelevat itse, ja suhtautuvat asioihin usein myös tunteiden kautta. Olipa kysymyksessä millainen muutos tahansa, uskallan sanoa, että onnistumisen keskiössä on aina kolme asiaa. 

1. Muutos lähtee aina itsestä

Kukaan ei voi muuttaa toista ja toista ei voi vaatia muuttumaan. Muutostilanteessa jokaisen on itse otettava vastuu muutoksen toteutumisesta. Muutosta ei voi kaataa toiselle ja ilmoittaa että hänen on muutettava toimintatapojaan. Muutoksen johtajan ainoa mahdollisuus tukea muita on herättää heissä tietoisuus muutoksen tarpeesta ja halu kulkea muutoksen suuntaan.

Muutoksen johtajuus on toisten tukemista muutoksen suuntaan ja heidän auttamistaan uuden toimintatavan käyttöönotossa.

high five kuvitus

Muutos ei voi jatkua loputtomiin, vaan se pitää myös osata päättää.

2. Muutos pitää kokea omaksi

Muutos vaatii sitoutumista ja parhaiten ihminen sitoutuu omistamaansa asiaan. Kun ihminen kokee asian omakseen, hän toimii sen mukaisesti ja on valmiimpi myös tekemään uhrauksia uuden toimintamallin mukaisesti. Omistajuuden tunne muutokseen syntyy sitä suunnitellessa, siihen vaikuttamalla ja sitä toteuttaessa.

Johtajan pitää muistaa, että hänelle omistajuus on alkanut syntyä jo silloin, kun muutoksen toteutusta on alettu suunnitella. Johtaja ei voi olettaa, että alaiset pystyvät ottamaan vastaan muutoksen sormia napsauttamalla, koska myös heidän tulee kyetä rakentamaan omistajuuden tunne muutoksen toteuttamiseksi. Siksi alaiset tulisi ottaa mukaan jo muutoksen suunnitteluun.

3. Muutos vaatii aikaa

Jokainen meistä tarvitsee aikaa oppiakseen uusia tapoja toimia. Mahatma Gandhin sanat, ”In a gentle way, you can shake the world” pätevät muutoksen toteuttamiseen. Ihmiset eivät kykene sopeutumaan suureen muutokseen samalla kertaa. Muutokseen sopeutuminen psykologisesti prosessoituu ihmisen mielessä tietyn kaavan mukaan ja se vaatii aikaa. Muutos ei kuitenkaan ajallisesti voi jatkua loputtomiin, vaan se pitää myös osata päättää.