“The measure of intelligence is the ability to change.”

 

Albert Einstein

CV

Sari Savolainen - kuva

 

Henkilötiedot

Sari Savolainen
Talousneuvos
FT, KTT
+358 400 997250
sari@sarisavolainen.com

 

 

 

cv miete

Tausta

Olen kehittämisorientoitunut johtajuuden, ihmisten ajattelun ja koulutuksen asiantuntija. Asiantuntijuuteni perustuu niin käytännön kokemukseen useista erilaista tehtävistä johtajana sekä työstä koulutuksen ja tutkimuksen parissa ammatillisella ja akateemisella tasolla.

Olen johtanut niin koulutuslaitosten kuin liikeyritysten kehitystoimintaa, suunnitellut ja valmistellut toimintaprosesseja sekä hallinnoinut erilaisten hankkeiden suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi minulla on erittäin vahva talouden prosessien asiantuntemus ja talousjohtajana olen johtanut noin 400 ihmisen asiakasyritysverkostoa ja toiminut hallin- nollisena johtajana niin yrityksissä kuin järjestöissä ja yhdistyksissä.

Tunnen koulutuskentän ja sen haasteet erinomaisesti ja minulla on kokemusta erilaisista koulutuskentän tehtävistä oppilaitoksista Suomesta, Sveitsistä, Irlannista ja Italiasta. Kehitysjohtajana olen erityisesti erikoistunut muutoksen johtamiseen, jota olen myös tutkinut niin väitöstutkimuksena kuin väitösten jälkeisissä tutkimusprojekteissa.

Erityisosaamisalueitani ovat henkilöstöjohtaminen ja siihen liittyvät liiketoiminnan kehittäminen, organisaatiomuutokset ja organisaatioiden kehittäminen, sekä kognitiivinen psykologia, ihmisen ajattelu, päätöksenteko sekä omistajuuden laillistaloudelliset ja psykologiset ulottuvuudet.

Persoonana olen ahkera, tavoitteellinen ja ratkaisukeskeinen. Pidän tärkeänä omassa toiminnassani luotettavuutta, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta. Johtajana olen ennen kaikkea ihmisten johtaja ja haluan panostaa erityisesti hyvään ja kannustavaan johtajuuteen. Osaajana minussa yhdistyvät vahva käytännön osaaminen ja akateeminen asiantuntijuus. Henkilönä olen miellyttävä, avoin, sosiaalinen ja aina avoin mahdollisuuksille kehittyä niin ammatillisella kuin persoonallisella tasolla.

Koulutus

Yliopistokoulutus:
Filosofian tohtori, FT: Kognitiotiede, Jyväskylän yliopisto 2015
Kauppatieteiden tohtori, KTT: Yrittäjyys, Jyväskylän yliopisto 2014
Kauppatieteiden maisteri, KTM: Yrittäjyys, Jyväskylän yliopisto 2011
Erasmus-vaihto: Università della Svizzera Italiana 9/2010 – 5/2011
Kauppatieteiden kandidaatti, KTK: Yrittäjyys, Jyväskylän yliopisto 2010

Pohjakoulutus: Jyväskylän kauppaoppilaitos: Merkonomi, julkishallinto 1987

Ammattitaitoa ylläpitävä ja edistävä koulutus: Ammatilliset opettajaopinnot, pedagoginen pätevyys, JAMK 2016

Työkokemus

07/2013 – Toimitusjohtaja, Prosesse Oy
02/2016 – Postdoc tutkija, Jyväskylän yliopisto IT-tiedekunta
12/2019 – Taloushallinnon opettaja, Savonia ammattikorkeakoulu
01/2019 – 06/2019 Yliopettaja, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
12/2016 – 09/2018 Kehitysjohtaja, Brande Oy
08/2016 – 11/2016 Kauppatieteiden linjan johtaja, opiston hallituksen ja johtoryhmän sihteeri, Päivölä Opisto
08/2015 –12/2015 Lehtori, Mikkelin ammattikorkeakoulu
10/2014 – 06/2015 Post.doc. apurahatutkija, Jyväskylän yliopisto
04/2014 – 09/2014 Vieraileva tutkija, Università della Svizzera Italiana, Sveitsi
09/2013 – 03/2014 Vieraileva tutkija, University College Cork, Irlanti
04/2011 – 06/2013 Apurahatutkija ja tohtoriopiskelija, Jyväskylän yliopisto
12/1990 – 07/2010 Toimitusjohtaja, Yritystalous Savolainen Ky & Cedro Oy
08/1989 – 10/1990 Esimiesharjoittelija, Osk. Keskimaa

Saavutukset:
Talousneuvoksen arvonimi 2019
Suomen yrittäjät pronssinen ansioristi 2000
Suomen yrittäjät hopeinen järjestömerkki 1995
                                            

 

 

Väitöskirjat

Kauppatieteet

Kognitiotieteet